Binicilik Eğitimi Hakkında

Çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişiminde spor önemli yer almaktadır. Modern yaşam gereği iyi bir eğitim uğruna çocuklar zihinsel ve fiziksel olarak yorgun düşerken takviyeli besinlerden dolayı da erken ergenlik ve obezite(aşırı şişmanlık) sorunuyla karşılaşmaktadırlar.

Dersine konsantre olamayan, ödevini bitiremeyen, sorumluluk taşıyamayan hatta davranış bozukluğu gösteren çocuklar birçok ailenin üzüntü kaynağıdır. Binicilik bu bıkkınlığı, yorgunluğu, isteksizliği, erken ergenliği, ve obeziteyi, hatta davranış bozuklukları ve dikkat dağınıklıklarını gidermenin en güzel yoludur.

Hippoterapi (atla zihinsel engelli çocuk tedavisi) dünyanın birçok merkezinde ve Türkiye’de uygulanmakta ve çok yararlı sonuçlar elde edilmektedir. Buradan yola çıkarak sağlıklı çocuk gelişiminde de binicilik sporunun evrensel kurallar doğrultusunda yapıldığında fiziksel ve zihinsel katkıları olacağı kaçınılmazdır. Ayrıca hormonal etkiyle erken ergenliği ve obeziteyi önleyerek fiziksel gelişimin olması gereken sürede tamamlanmasında son derece fayda sağlar.(erken ergenlik konusunun aileler tarafından araştırılmasını tavsiye ederim)

At üzerinde iken dengeyi sağlamaya çalışmanın yanı sıra atın binicinin isteği doğrultusunda hareket etmesini sağlamak için birçok yardım vardır. Bu yardımları uygulama çabası sırasında konsantrasyon gelişir. Dikkat dağınıklığı toparlanır, odaklanma yeteneği artar. Ayrıca çabuk davranmak gerekeceği için de çocuk çok kısa zaman sürecinde karar vermeyi, inisiyatif kullanmayı öğrenir. Bundan başka çocuk başladığı işi bitirmeye de konsantre olur. Sonuçta kararlı ve istikrarlı olmak başarıyı getirecektir. Çocuk böylece başarının da tadını çıkarmaya başlayacaktır. Giderek sorumluluk duygusu da beraberinde yerleşir. Bir o kadar önemli diğer bir nokta da her ne kadar bireysel spor olarak görülse de binicilik sporu takım ruhunu geliştirmektedir. Çocuk böylece paylaşmayı da öğrenecektir.

Binicilik sporunda çocuk 4-6 yaşlarına kadar onun hayvan olduğunu anlayamaz ve arkadaşı olarak kabul eder. Hayvan sevgisinin çocuğun sosyalleşmesi adına çok faydası vardır.

İstanbul Binicilik Kulübümüzdeki öğrencilerimizin tamamının derslerinde son derece başarılı olduğunu söylemek istiyoruz. Bu hem biniciliğin çocukların başarılarına olan olumlu katkılarından, hem de ata gelebilmek için derslerini ve ödevlerini ailenin uyarısına gerek kalmadan zamanında yapmalarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle “ata giderse dersinden geri kalır” düşüncesi tamamen yanlıştır.

Çocukların at sporu yaparken bacaklarının çarpık gelişeceği düşüncesi de yanlıştır. Çünkü çocuklar yaşlarına ve fiziki yapılarına uygun pony’ (küçük at) lerle eğitim almaktadırlar. 4-14 yaş arası çocuklar pony’lerle, 14 yaş yukarısı yine fiziksel yapılarına uygun atlarla eğitim alabilirler. Bütün ileri ülkelerde olduğu gibi binicilik sporuna başlama yaşı 4 dür. 4-6 yaş arası çocuklara yaşları çok küçük olduğu için teknik binicilik eğitiminden çok animasyon ağırlıklı eğitim verilir Bu derslerde birinci planda hayvan sevgisi ve atla olan diyalogun geliştirilmesi amaçlanır. 6 yaştan sonra ise ince motor gelişiminin tamamlanması yani algılama ve uygulama yeteneğinin gelişmesi hedeflendiği için yavaş yavaş animasyon kısmı azaltılarak teknik eğitime ağırlık verilmeye başlanır. Türkiye’de 6-14 yaş arasındaki çocukların katıldığı binicilik müsabakaları yapılmaktadır. Engel atlama ve at terbiyesi dallarında çocuklar öğrendiklerini gösterme fırsatını bulmaktadırlar. İstanbul Binicilik Kulübümüz birçok Türkiye şampiyonu çocuk yetiştirmiştir.
Doç. Dr. Cahide Topsakal

Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı

Yetişkin Binicilerin Eğitiminde Uzman Görüşü

Binicilik sporunun yetişkinlere olan faydaları da sayılamayacak kadar çoktur. Sanıldığının aksine binicilik bel-bacak ağrısı, bel fıtığı olan hastalara zararlı değil yaralıdır. Bel-sırt adalelerini geliştireceği için iç korse etkisiyle bele destek olur ve ağrıları azaltır. Beli güçlendirdiği için fıtığın daha çok taşmasını engeller, yanı sınırlar. Altta yatan hiç bir neden bulunamayan bel ağrılarına biniciliğin en az yüzme kadar yararlı olduğu görülmüştür. Kalça ve bacak adaleleri de çok çalıştığından bayan binicilerde bu bölgelerdeki sellülitleri hızla yok eder. Kalçada genişleme yerine tam tersine sıkılaşma görülür.

Doç. Dr. Cahide Topsakal
Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı